Lidé na venkově potřebují dostupné služby

V Kraji Vysočina je 704 obcí. Převažují ty malé do 500 obyvatel. Co se týče ještě menších, do 200 obyvatel, má náš kraj v České republice prvenství. Je velice důležité věnovat venkovu pozornost a podporovat a zachovávat dostupnost služeb. O to se snažím v Senátu i v zastupitelstvu Kraje Vysočina. Prodejny a obchůdky v malých obcích…

Krize dětských lékařů zasáhne do konce roku další okresy Vysočiny

Jihlava, 6.12.2021 – Do konce roku přijde v Jihlavě bez náhrady o lékaře přes 2000 dětských pacientů ze dvou ordinací. Jak zjistil senátor Josef Klement, tak ani do výběrového řízení zdravotních pojišťoven se nikdo nepřihlásil. Dle vyjádření MUDr. Eva Matoušková – krajské předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky jsou na Jihlavsku volné…

TISKOVÁ ZPRÁVA: LÉKAŘSKÝ ARMAGEDON V JIHLAVĚ – PŘES 2000 DĚTÍ MARNĚ HLEDÁ LÉKAŘE! V HORIZONTU DESÍTEK MĚSÍCŮ ČEKÁ STEJNÝ OSUD V ČR AŽ MILION DĚTÍ

Jihlava, 9.11.2021 – Do konce roku přijde v Jihlavě bez náhrady o lékaře přes 2000 dětských pacientů ze dvou ordinací. Jak zjistil senátor Josef Klement, tak do výběrového řízení zdravotních pojišťoven se nikdo nepřihlásil. Z analytické zprávy Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR navíc vyplývá, že je to pouze začátek hluboké generační krize, která se…

Statut projektu Hippocrates

STATUT PROJEKTU HIPPOCRATES   PREAMBULE   V souladu s Listinou základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku České republiky, mají všichni občané České republiky právo na bezplatnou zdravotní péči za podmínek, které stanoví zákon. Jsme však svědky toho, že bezplatná zdravotní péče je fakticky pro mnohé občany České republiky nedostupná a nedosažitelná. Ústavní právo…

Nedostupná lékařská péče na Vysočině – konference

Dne 6.9.2021 proběhla ve Žďáru nad Sázavou konference na téma „Dostupnost zdravotní péče na Vysočině“. Kromě podpisu statutu projektu HIPPOCRATES byly představeny možnosti řešení nedostatku lékařů. Revolučním řešením je koncept S.O.S. rezidenčních míst, nebo veřejné zdravotní služby. Dne 6.9.2021 proběhla ve Žďáru nad Sázavou konference na téma „Dostupnost zdravotní péče na Vysočině“. K tématu hovořili…