Výbor pro vzdělávání – 3. schůze

Ve čtvrtek 9. prosince proběhla 3. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Bohužel současná epidemiologická situace a vládní nařízení neumožňují účast veřejnosti na schůzích výborů. Pokud by vás ale zajímali informace z jednání, řadu naleznete na senátních stránkách výboru. Na poslední schůzi se probíralo: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a…